Akce 2015

X. kongres s mezinárodní účastí
Medicína katastrof Brno 2015
Brno, 5. února 2015, hotel Continental

I. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE
12. února 2015
Masarykův onkologický ústav, Brno

III. Brněnský ORL den
Brno, 13. února 2015, Dvorana Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1

XI. konference radiologických asistentů
„VARIA“
Valtice, 6. – 7. března 2015

XI. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví
TELEMEDICÍNA BRNO 2015
Brno, 16. března 2015, hotel Myslivna

III. Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie
Brno, 16. – 17. dubna 2015, hotel Myslivna

14. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče
Mikulov, 23. – 24. dubna 2015, hotel Galant

VII. mezinárodní konference
Bioimplantologie 2015
Brno, 29. – 30. dubna 2015, hotel Myslivna

XX. pracovní sympozium
České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Mikulov, 28. – 30. května 2015, hotel Galant

III. národní kongres
Dopravní úrazy 2015
Brno, hotel Myslivna, 4. června 2015

Jarní sympozium radiologických asistentů
Olomouc, 4. – 6. června 2015, hotel Flóra

Celostátní spondyloonkologické sympozium
Nádory a metastatické onemocnění páteře. Diagnostika a léčba.
Brno, 11. června 2015, hotel International

VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství
„Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“
Mikulov, 3. – 4. září 2015, hotel Galant

IV. Mezinárodní konference
Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application
Černá Hora, 24.–25. září 2015, Hotel Sladovna

Celostátní konference
VI. Dny fyzioterapie – zdraví a pohybová aktivita
2. – 3. října 2015, Mikulov, hotel Eliška

II. celostátní konference
„Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“
Brno, 22. – 23. října 2015, hotel Myslivna

Sklíčkový seminář brněnských pracovišť patologie
30. října 2015, hotel Eliška, Mikulov

XII. konference radiologických asistentů
„VARIA“
Valtice, 27. – 28. listopadu 2015

IV. Spinální kongres
Brno, 3. – 4. prosince 2015, hotel Holiday Inn

 

©2008 design: Atelier SID,  administrator: admin