Akce 2017

V. Brněnský ORL den
10. února 2017, Brno, Dvorana rektorátu VUT v Brně

Celostátní konference
III. Brněnský den klinické farmacie
Brno, 16. února 2017, Masarykův onkologický ústav

Mezinárodní kongres
Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách – cvičení vs. realita
1. března 2017, Brno, hotel Myslivna

XIII. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví
Telemedicína Brno 2017
13. března 2017, Brno, hotel Myslivna

XV. konference radiologických asistentů
24. – 25. března 2017, Valtice, hotel Hubertus

V. Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie
6. – 7. dubna 2017, Brno, hotel Myslivna

IX. mezinárodní konference
Bioimplantologie 2017
20. – 21. dubna 2017, Brno, hotel Myslivna

16. Brněnské dny urgentní medicíny
26. – 28. dubna 2017, Mikulov, hotel Galant

VI. národní kongres
Dopravní úrazy 2017
25. května 2017, Brno, hotel Myslivna

X. Odborná konference a setkání spinálních jednotek
1. – 2. června 2017, Mikulov, hotel Galant

II. celostátní spondyloonkologické sympozium
Nádory a metastatické onemocnění páteře. Diagnostika a léčba.
Brno, 5. června 2017, hotel Marriott

Jarní sympozium radiologických asistentů
8. – 10. června 2017, hotel Sepetná, Ostravice

IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství
Polytrauma a komplikace v chirurgické péči
14. – 15. září 2017, Mikulov, hotel Galant

VI. Mezinárodní konference
Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application
Černá Hora, 5.–6. října 2017, Hotel Sladovna

Celostátní konference
VIII. Dny fyzioterapie a lázeňství
Mikulov, 13. – 14. října 2017, hotel Galant

VII. Český neuroradiologický kongres
Brno, 19. - 20. října 2017, hotel Myslivna

Svatomartinský sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť
a seminář histologických laborantů.

Mikulov, 15. – 16. listopadu  2017, hotel Galant

XVI. Konference radiologických asitentů
Lednice, 24. – 25. listopadu 2017, My hotel

VI. Spinální kongres 2017
Brno, 7. – 8. prosince 2017, hotel Holiday Inn
 

©2008 design: Atelier SID,  administrator: admin