Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.
Úrazová nemocnice v Brně
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
a
Bioptická laboratoř, s.r.o.

VI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

DNY VŠEOBECNÉ A AMBULANTNÍ CHIRURGIE
2. – 3. prosince 2022                
Mikulov, hotel Galant                   

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po dvouleté pauze pozvali na tradiční celostátní konferenci „Dny všeobecné a ambulantní chirurgie“, která se koná v malebném městečku Mikulov, v hotelu Galant. Akci pořádá Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o., Úrazová nemocnice v Brně, Nemocnice Český Krumlov, a.s. a Bioptická laboratoř, s.r.o. Konference je pořádána pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Traumatologie v ambulantní praxi, Péče o chronické rány, Ambulantní operační výkony a Varia“. Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i z přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne konference bude uspořádána panelová diskuze na téma „Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotních pojišťoven v ČR“.

Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která přispěje svojí odborností k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

s přátelským pozdravem


Programový výbor konference


Programový výbor konference

MUDr. Václav Šauer
Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.

MUDr. Radim Kyzlink
Úrazová nemocnice v Brně


MUDr. Mirko Ferra
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

prof. MUDr. Michal Michal
Bioptická laboratoř, s.r.o.


Hlavní témata

Traumatologie v ambulantní praxi
Péče o chronické rány
Ambulantní operační výkony
Varia

Časový plán KONFERENCE

  2. prosince 2022

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 – 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 18.00 hod

Panelová diskuze
„Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotních pojišťoven v ČR“

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  3. prosince 2022

 

    9.00 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr konference

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

 

 

do 13. října 2022

od 14. října 2022

na místě

Lékař člen ČCHS

Kč 1 850,- / EUR 75,-

Kč 2 050,- / EUR 84,- 

Kč 2 250,- / EUR 92,- 

Lékař nečlen ČCHS

Kč 2 050,- / EUR 84,-

Kč 2 250,- / EUR 92,- 

Kč 2 450,-/ EUR 99,-

NLZP

Kč 1 550,- / EUR 64,-

Kč 1 750,- / EUR 72,-

Kč 1 950,- / EUR 80,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)        3. listopadu 2022

Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte                                 9. listopadu 2022


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 2. prosince 2022. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných přepisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz