Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.
Úrazová nemocnice v Brně
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
a
Bioptická laboratoř, s.r.o.

VI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

DNY VŠEOBECNÉ A AMBULANTNÍ CHIRURGIE
2. – 3. prosince 2022                
Mikulov, hotel Galant                   

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po dvouleté pauze pozvali na tradiční celostátní konferenci „Dny všeobecné a ambulantní chirurgie“, která se koná v malebném městečku Mikulov, v hotelu Galant. Akci pořádá Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o., Úrazová nemocnice v Brně, Nemocnice Český Krumlov, a.s. a Bioptická laboratoř, s.r.o. Konference je pořádána pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Traumatologie v ambulantní praxi, Péče o chronické rány, Ambulantní operační výkony a Varia“. Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i z přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne konference bude uspořádána panelová diskuze na téma „Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotních pojišťoven v ČR“.

Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která přispěje svojí odborností k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

s přátelským pozdravem


Programový výbor konference


Programový výbor konference

MUDr. Václav Šauer
Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.

MUDr. Radim Kyzlink
Úrazová nemocnice v Brně


MUDr. Mirko Ferra
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

prof. MUDr. Michal Michal
Bioptická laboratoř, s.r.o.


Hlavní témata

Traumatologie v ambulantní praxi
Péče o chronické rány
Ambulantní operační výkony
Varia

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

 

 

do 13. října 2022

od 14. října 2022

na místě

Lékař člen ČCHS

Kč 1 850,- / EUR 75,-

Kč 2 050,- / EUR 84,- 

Kč 2 250,- / EUR 92,- 

Lékař nečlen ČCHS

Kč 2 050,- / EUR 84,-

Kč 2 250,- / EUR 92,- 

Kč 2 450,-/ EUR 99,-

NLZP

Kč 1 550,- / EUR 64,-

Kč 1 750,- / EUR 72,-

Kč 1 950,- / EUR 80,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)        3. listopadu 2022

Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte                                 9. listopadu 2022


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 2. prosince 2022. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných přepisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Partneři a vystavovatelé


Hlavní partner konference


Partner konference


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz