XIV. mezinárodní konference
Bioimplantologie 2023
27. – 28. dubna 2023
Lednice u Břeclavi, hotel Galant


Registrace k aktivní účasti je prodloužena do 26. března 2023.


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru a  Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční konferenci „Bioimplantologie“, která se stejně jako v loňském roce koná v malebné obci Lednice u Břeclavi.

Odborný program konference nabídne kvalitní informace nejen odborníkům zabývajících se klinickým a preklinickým výzkumem, ale i laborantům, vysokoškolským pracovníkům, studentům a všem, kteří s danou tematikou přicházejí dnes a denně do styku. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.                   doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                     MUDr. Barbara Kubešová
Hematologicko-onkologické oddělení                     Pokročilé biomateriály,                                      předsedkyně              
                   Fakultní nemocnice Plzeň                                  CEITEC VUT v Brně                   Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEPProgramový výbor 

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

– kultivace buněk, jejich růst a transformace
– kmenové buňky
– klinické aplikace tkání a buněk
– preklinická testování
– mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
– nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
– trendy a vize v biomplantologii


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)    26. března 2023
Vyrozumění o zařazení přednášky, posteru obdržíte do                       31. března 2023

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. 

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

E-Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer.
E-poster formát A0 prosíme zaslat v elektronické formě (formát PDF) na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz.

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Registrační poplatky

 

Do 19. dubna 2023

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 900,- /EUR 116,-

Kč 3 100,- / EUR 124,-

Nečlen

Kč 3 100,- / EUR 124,-

Kč 3 300,- EUR 132,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 2 x oběd, vstupenka na společnou večeři, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.


Storno poplatky

do 27. března 2023     bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
od 28. března 2023     bude vráceno   50 % ze zaplacené zálohy
od 20. dubna 2023     se zaplacená záloha nevrací                     

 
Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech
27. dubna 2023    9.30 – 13.00 hod
28. dubna 2023    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 27. a 28. dubna 2023 od 11.30 do 13.00 hod. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set a jmenovka.


Partneři a vystavovatelé


Generální partner konference

Partner konference

Vystavovatelé


Prezentující se firma

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018