II. mezioborový kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZOVOST
ZNALECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
1. – 2. září 2022
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU pozval co nejsrdečněji k účasti na mezioborový kongres „Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice“.

Kongres se koná pod zášitout ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka, děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brig. gen. ing. Leoše Tržila, MBA.

Odborný program kongresu bude sestaven z vyzvaných sdělení ze strany programového výboru.
Aktivní příspěvky široké odborné veřejnosti jsou vítány v komentované e-posterové sekci.

Multidisciplinární odborná akce je určena soudním lékařům, soudním inženýrům, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, složkám integrovaného záchranného systému, soudním znalcům ze všech oborů, pojišťovnám a další odborné veřejnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že Vám bude možné se tohoto mezioborové setkání zúčastnit.


MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
přednosta
Ústavu soudního lékařství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU  


V rámci odborného programu kongresu vystoupí

Mgr. Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti ČR

JUDr. Vladimír Sharp, Ministerstvo spravedlnosti ČR
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
prof. MUDr. Josef Šidlo, CSc., MPH, FIALM, Ústav súdneho lekárstva LF UK, Slovensko
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzita
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D., Klinika chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Ing. Albert Bradáč, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D., Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Jaroslav Hrubý, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
JUDr. Iveta Eichlerová, Krajské státní zastupitelství v Brně
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et. Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Kancelář veřejného ochránce práv
MUDr. Dalibor Kovařík, Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D., Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. René Mezulianík, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., AK Prudil a spol., s.r.o.
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství
plk. Ing. Bc. Ivo Stáňa, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Brno
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
MUDr. Bc. Milan Votava, Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
prim. MUDr. Michal Zelený, Ph.D., Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU


Tematické zaměření kongresu

Obecná problematika znalecké činnosti v ČR
Dopravní úrazovost z multidisciplinárního pohledu (soudní lékařství, soudní inženýrství, Policie ČR, státní zastupitelství, soudy, správní orgány, advokacie, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, zdravotní i komerční pojišťovny a další)
Alkoholová i nealkoholová toxikomanie v dopravě
Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví
Varia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

Platba převodem

Na místě

Kč 3 890,-

Kč 4 290,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu,
kongresové materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.
Platba převodem je možná do 24. srpna 2022.


Informace pro přihlášení e-posteru

E-poster ve formátu pdf (max. 8 stran na výšku) prosíme zaslat na e-mailovou
adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 10. srpna 2022.


Registrace účastníků

1. září 2022          8.30 – 14.00 hod
2. září 2022          8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Program kongresu, kongresový set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Oběd

Obědy formou menu jsou zajištěny pro účastníky kongresu na dny 1. – 2. září 2022.
Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 1. září 2022 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Partneři

Mediální partner
-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz