Mezioborový kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZOVOST
ZNALECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
2. – 3. září 2021
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU pozval co nejsrdečněji k účasti na mezioborový kongres „Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice“.

Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele FN u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka. Hlavními tématy kongresu jsou „Novinky ve znalecké činnosti v České republice, Dopravní úrazy, Alkoholová i nealkoholová toxikologie v dopravě, Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví a Varia“.

Odborný program kongresu bude sestaven z vyzvaných sdělení. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník kongresu.

Akce je určena státním zástupcům, soudcům, advokátům, složkám integrovaného záchranného systému, soudním znalcům, pojišťovnám a všem, které zajímá uvedená problematika. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který svojí odborností přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.


MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
přednosta
Ústavu soudního lékařství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU  


V rámci odborného programu kongresu vystoupí

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
prim. MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Bc. Milan Votava
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.


Tematické zaměření kongresu

Novinky ve znalecké činnosti v České republice
Dopravní úrazy
 Alkoholová i nealkoholová toxikologie v dopravě
Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví
Varia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

Platba převodem

Na místě

Kč 3 890,-

Kč 4 290,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu,
kongresové materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.
Platba převodem je možná do 31. srpna 2021.


Informace pro přihlášení e-posteru

E-poster ve formátu pdf (max. 8 stran na výšku) prosíme zaslat na e-mailovou
adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 31. srpna 2021.


Registrace účastníků

2. září 2021          8.30 – 14.00 hod
3. září 2021          8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte program kongresu, kongresový set a jmenovku.


Oběd

Obědy formou menu jsou zajištěny pro účastníky kongresu na dny 2. – 3. září 2021 v hotelové restauraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 2. září 2021 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018