KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Expert Forensic Science
26. – 27. ledna 2023
Mikulov, hotel Galant                                

Úvod

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte, abych vás jménem vědeckého výboru konference i jménem svým pozval k účasti na tradiční konferenci soudních znalců „Expert Forensic Science“, která se stejně jako v loňském roce koná v konferenčních prostorách v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 26. – 27. ledna 2023.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení a bude věnován obvyklým tématům, tj. obecně znalecké činnosti (zkušenosti s aplikací nové právní úpravy) a dále pak analýze silničních nehod, oceňování movitého majetku, stavebnictví a oceňování nemovitostí. Naším cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v oboru na nejvyšší současné úrovni poznání.

Věříme, že vás tematické zaměření konference zaujme a že se budete moci této vědecké konference zúčastnit.


prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
předseda vědeckého výboru konference


Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (ÚSI VUT)

Členové

Dipl.-Ing. Jan Unarski PhD. (Polsko)

prof. Ing. Karol Balog, Ph.D. (MTF STU v Trnavě)

Assoc. Prof. Dr. Gianluca Dell’Acqua (DCBEE University of Napoli Federico II, Italy)

P.Eng. Dr. Mario De Luca (DCBEE University of Napoli Federico II, Italy)

Prof. Ing. Filipe Lipi, Ph.D. (Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Engenharia, Departamento de Mecânica)

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (FAST VUT)

prof. MUDr. Vladimír Bencko, Dr.Sc. (1. LF UK Praha)

doc. Ing. Milan Nič, PhD. (STU Bratislava, SvF, ÚSZ)

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (CDV v.v.i.)

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (ÚSI VUT)

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (ÚSI VUT)


Odborné sekce a koordinátoři

Metodika znalecké činnosti, oceňování movitého majetku

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Analýza silničních nehod, strojírenství

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví, oceňování nemovitostí

Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Časový plán KONFERENCE

  26. ledna 2023

   

  8.00 – 12.30 hod

  Registrace účastníků


 

  Přednáškový sál AURELIUS

  Přednáškový sál PÁLAVA

  9.00 – 10.30 hod

  Přednáškový blok I.

  

  10.30 – 11.00 hod

  Coffee break

                                                              

  11.00 – 12.30 hod

  Přednáškový blok II.

  

  12.30 – 13.30 hod

  Oběd

                                                              

  13.30 – 15.00 hod

  Přednáškový blok III.

  Přednáškový blok IV.

  15.00 – 15.30 hod

  Coffee break

                                                              

  15.30 – 17.00 hod

  Přednáškový blok V.

  Přednáškový blok VI.

  17.00 – 18.00 hod


  Členská schůze EVU

  27. ledna 2023

  Přednáškový sál  AURELIUS

  Přednáškový sál  PÁLAVA

    9.00 – 10.30 hod

  Přednáškový blok VII.

  Přednáškový blok VIII.

  10.30 – 11.00 hod

  Coffee break

                                                 

  11.00 – 12.30 hod

  Přednáškový blok IX.

  Přednáškový blok X.

  12.30 – 12.35 hod

  Závěr konference

 

  12.35 – 13.30 hod

  Oběd

                                                 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 

 

Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek člen AZO, EVU

Kč 4 390,-

Kč 4 890,-

Registrační poplatek nečlen

Kč 4 890,-

Kč 5 290,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 19. ledna 2023.


Informace pro přihlášení e-posteru

E-poster ve formátu pdf (formát A0) prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 19. ledna 2023.

Registrace účastníků

25. ledna 2023        16.00 – 18.00 hod

26. ledna 2023          8.00 – 12.00 hod

27. ledna 2023          8.30 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Oběd

Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 26. – 27. ledna 2023. Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 26. ledna 2023 od 20.00 hod v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz