KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Expert Forensic Science
27. – 28. ledna 2022
Mikulov, hotel Galant                                

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po roční odmlce pozvali k účasti na tradiční konferenci soudních znalců „Expert Forensic Science“, která se bude tentokrát konat v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce proběhne ve dnech 27. – 28. ledna 2022. Konference je pořádána pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení a bude věnován obvyklým tématům, tj. obecně znalecké činnosti (zkušenosti s aplikací nové právní úpravy) a dále pak analýze silničních nehod, oceňování movitého majetku (zejména pak motorových vozidel v kontextu nového Znaleckého standardu č. I/2022), stavebnictví a oceňování nemovitostí a v neposlední řadě inženýrství rizik.  Naším cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v oboru, a to na nejvyšší současné úrovni poznání.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme a že se budete moci této vědecké konference v netradičních prostorách zúčastnit
.


prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
předseda vědeckého výboru konference


Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (ÚSI VUT)

Členové

Dipl.-Ing. Jan Unarski PhD. (Polsko)

prof. Ing. Karol Balog, Ph.D. (MTF STU v Trnavě)

Assoc. Prof. Dr. Gianluca Dell’Acqua (DCBEE University of Napoli Federico II, Italy)

P.Eng. Dr. Mario De Luca (DCBEE University of Napoli Federico II, Italy)

Prof. Ing. Filipe Lipi, Ph.D. (Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Engenharia, Departamento de Mecânica)

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (FAST VUT)

prof. MUDr. Vladimír Bencko, Dr.Sc. (1. LF UK Praha)

doc. Ing. Milan Nič, PhD. (STU Bratislava, SvF, ÚSZ)

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (CDV v.v.i.)

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (ÚSI VUT)

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (ÚSI VUT)


Odborné sekce a koordinátoři

Metodika znalecké činnosti, oceňování movitého majetku

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Analýza silničních nehod, strojírenství

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví, oceňování nemovitostí

Ing. Pavel Klika, Ph.D.


Inženýrství rizik

Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.

Časový plán KONFERENCE

  27. ledna 2022

   

  8.00 – 12.30 hod

  Registrace účastníků


 

  Sál AURELIUS

  Sál SAUVIGNON

  9.00 – 9.15 hod

  Zahájení konference


  9.15 – 10.45 hod

  Přednáškový blok I.

  Přednáškový blok II.

  10.45 – 11.15 hod

  Coffee break

                                                              

  11.15 – 12.45 hod

  Přednáškový blok III.

  Přednáškový blok IV.

  12.45 – 13.45 hod

  Oběd

                                                              

  13.45 – 15.15 hod

  Přednáškový blok V.

  Přednáškový blok V.

  15.15 – 15.45 hod

  Coffee break

                                                              

  15.45 – 17.00 hod

  Přednáškový blok VI.

  Přednáškový blok VII.

  17.00 – 20.00 hod

 

  Členská schůze EVU

  20.00 – 24.00 hod

  Společenský večer ve vinném sklepě


  28. ledna 2022

  Sál AURELIUS

  Sál SAUVIGNON

    9.00 – 10.30 hod

  Přednáškový blok VIII.

  Přednáškový blok IX.

  10.30 – 11.00 hod

  Coffee break

                                                 

  11.00 – 12.30 hod

  Přednáškový blok X.

  Přednáškový blok XI.

  12.30 – 12.35 hod

  Závěr konference

 

  12.35 – 13.30 hod

  Oběd

                                                 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 

 

Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek člen AZO, EVU

Kč 3 290,-

Kč 3 690,-

Registrační poplatek nečlen

Kč 3 890,-

Kč 4 290,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 23. ledna 2022.


Informace pro přihlášení e-posteru

E-poster ve formátu ppt, pptx (max. 8 slidů) prosíme zaslat na
e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 14. ledna 2022.

Registrace účastníků

26. ledna 2022        16.00 – 18.00 hod

27. ledna 2022          8.30 – 12.00 hod

28. ledna 2022          8.30 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set (blok, tužka, taška),
sborník příspěvků na USB flash a jmenovka.


Oběd

Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 27. – 28. ledna 2022. Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 27. ledna 2022 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz