VII. Brněnský den klinické farmacie
18. února 2021
Brno

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na tradiční „BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARAMCIE“, který je v pořadí již sedmý. Vzhledem k epidemiologické situaci bude toto tradiční setkání probíhat formou videokonference. 

Hlavním tématem letošního ročníku je „Bezpečnost podávání léčiv a role farmaceuta“. V minulých letech byla probírána aplikace léčiv jednak z pohledu rizikových léčiv, jednak z pohledu vybraných aplikačních cest a způsobů podání léčiv těmito cestami. Tématem, kterému zatím významná pozornost věnována nebyla, je jeden z nejčastějších způsobů podání léčiv - intravenózní podání. Jedná se o oblast, kde se vzájemně doplňují znalosti a praktické zkušenosti sester a farmaceutů resp. klinických farmaceutů.

Cílem konference je podat účastníkům informace týkající se znalostí a zkušeností na poli nitrožilního podávání léčiv s návazností do prevence medikačních pochybení.

Za programový výbor
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS


Za organizační výbor
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA


RÁMCOVÝ PROGRAM


  18. února 2021

 

  12.00 – 12.05 hod

Přivítání, úvodní slovo

  12.05 – 14.00 hod

Přednáškový blok I.

  14.00 – 14.15 hod

Přestávka

  14.15 – 15.20 hod

Přednáškový blok II.

  15.20 – 15.30 hod

Shrnutí, závěrečné slovo

 

Změny v rámci programu jsou vyhrazeny

Všeobecné informace

Přístupové údaje a odkaz na videokonferenci obdrží řádně zaregistrovaný účastník dne 16. února 2021.

Registrace na videokonferenci je bezplatná. Počet registrací je omezen na 30 osob.

Akreditace
Konference bude ohodnocena kredity České lékárnické komory dle platných předpisů.
Certifikáty budou rozeslány účastníkům konference e-mailem.

Partneři

Generální partneři

Hlavní partner

Partner


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00  Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018