Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN
28. – 29. listopadu 2019
Lednice, hotel Galant


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“, který ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 pořádá Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně – CEITEC. Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Lednici.

Kongres je pořádán pod záštitou prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele Fakultní nemocnice Brno, Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a Společnosti pro biomplantologii ČLS JEP. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Biomateriály, Temporární kryty, Trvalé krytí, Antibakteriální strategie a Varia“. Kongres je určen lékařům, NLZP a vědeckým pracovníkům, kteří s danou problematikou přicházejí dnes a denně do styku. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti. Odborný program kongresu bude koncipován formou přednáškových bloků a panelových diskuzí k daným tématům.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


        doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                           doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Středoevropský technologický institut                   Klinika popálenin a plastické chirurgie
Skupina pokročilé biomateriály VUT v Brně                  LF MU a Fakultní nemocnice Brno        Programový výbor

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut,
Skupina pokročilých biomateriálů VUT v Brně

prim. MUDr. Olga Faustamnnová, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice Brno, Dermatovenerologické oddělení

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Masarykovy univerzita, Katedra ošetřovatelství 

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB 

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


Hlavní témata

Biomateriály
Temporární kryty
Trvalé krytí
Antibakteriální strategie
Varia

Časový plán KONFERENCE

  28. listopadu 2019

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  11.30 – 12.45 hod

Oběd

  12.45 – 13.00 hod

Zahájení kongresu

  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Diskuzní fórum

  19.00 – 23.00 hod

Společenský večer

  26. listopadu 2019

 

    9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

Registrační poplatek činí Kč 1 850,- vč. DPH.

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, oběd, materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

 

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)            15. října 2019

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do            5. listopadu 2019


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti. Kapacita parkovacích míst je omezena.


Registrace účastníků

28. listopadu 2019           10.00 – 13.00 hod
29. listopadu 2019             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 28. listopadu 2019 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 28. listopadu 2019 ve vinném sklepě hotelu Galant.
Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.


Partneři


Hlavní partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz