II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN
12. – 13. listopadu 2020
hotel Galant, Mikulov

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“, který je pořádán za odborné garance Kliniky popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně – CEITEC. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Galant v Mikulově.

Záštitu nad akcí převzali prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Brno, Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP  a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP. 

Kongres je určen lékařům, NLZP a vědeckým pracovníkům, kteří s problematikou hojení ran přicházejí dnes a denně do styku. Našim cílem je uspořádat vědecký kongres, který přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


        doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                           doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Středoevropský technologický institut                   Klinika popálenin a plastické chirurgie
Skupina pokročilé biomateriály VUT v Brně                  LF MU a Fakultní nemocnice Brno        Programový výbor

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut,
Skupina pokročilých biomateriálů VUT v Brně

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA
Ústav patologické fyziologie LF MU
Stomatologická klinika LF MU
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
Katedra chemie,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Technická univerzita v Liberci


doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LF MU
Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum,
LF v Plzni, Univerzita Karlova


prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB


Hlavní témata

Buněčné nebo bezbuněčné materiály v hojení ran
Syntetické nebo přírodní materiály v hojení ran
Bioaktivní aditiva akcelerující hojení ran
Role mikrobiomu ve zdraví a nemoci kůže
Hodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravků pro hojení ran – metodické přístupy, buněčné a preklinické modely
Současný translační proces a role jednotlivých autorit
Varia

Časový plán KONGRESU

  12. listopadu 2020

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  11.30 – 12.45 hod

Oběd

  12.45 – 13.00 hod

Zahájení kongresu

  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Diskuzní fórum

  19.30 – 23.00 hod

Společná večeře

  13. listopadu 2020

 

    9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

Registrační poplatek činí Kč 2 250,- / EUR 90,- vč. DPH.
Platba na místě Kč 2 650,- /EUR 106,- vč. DPH.
Platba převodem je možná do 2. listopadu 2020.
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, oběd, materiály, společná večeře a DPH.

 

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)            7. října 2020

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do                  14. října 2020


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti. Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

12. listopadu 2020           10.00 – 13.00 hod
13. listopadu 2020             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 13. listopadu 2020 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Kontakty


Organizátor a pořadatel
SYMMA, spol. s r.o.,
Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace kongresu
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Registrace, fakturace, ubytování
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz