X. odborná konference a XIII. sněm
Komory záchranářů ZZS ČR
3. – 4. října 2019
Lednice, hotel Galant


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na X. odbornou konferenci Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR a XIII. sněmu, které se konají ve dnech 3. – 4. října 2019 v konferenčních prostorách hotelu Galant v Lednici.

Motto konference „Co nás pálí?“

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Ponechání pacienta na místě posádkou RZP, předávání pacientů, indikace výjezdů, vzdělávání záchranářů, krizová připravenost a další“. Konference je určena nejen členům Komory záchranářů ZZS ČR, ale všem, kteří s danou problematikou přicházejí dnes a denně do styku. Následující sněm Komory záchranářů ZZS ČR je určen pouze pro členy Komory záchranářů ZZS ČR.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že uvítáte možnost se akce zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v hotelu Galant v Lednici.

Bc. Tomáš Ježek
prezident
Komory záchranářů zdravotnických
záchranných služeb ČR  


Časový plán

  3. října 2019

Odborná konference

    9.00 – 14.00 hod

Registrace účastníků

    9.45 – 10.00 hod

Zahájení konference

  10.00 – 11.30 hod

Přednáškový blok I.

  11.30 – 12.30 hod

Oběd

  12.30 – 14.00 hod

Přednáškový blok II.

  14.00 – 14.30 hod

Coffee break

  14.30 – 16.00 hod

Přednáškový blok III.

  16.00 – 16.30 hod

Coffee break

  16.30 – 17.30 hod

Přednáškový blok IV.

  4. října 2019

Sněm KZ ZZS ČR / firemní workshopy

    9.00 − 10.30 hod

Blok I.        Firemní workshopy

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Blok II.        Firemní workshopy

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

 

 

do 15. srpna 2019

od 15. srpna 2019

na místě

Člen KZ ZZS ČR

Kč 550,-

Kč    750,-

Kč 1 050,-

Nečlen KZ ZZS ČR

Kč 850,-

Kč 1 050,-

Kč 1 350,-


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)      do 31. srpna 2019

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději               do 10. září 2019

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Oběd

Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 3. a 4. října 2019.
Cena a´ Kč 200,-.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 3. října 2019 v hotelu Galant.
Cena vstupenky Kč 250,-.

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen.
Ubytování si lze individuálně zajistit v okolních penzionech.

Partneři


Hlavní partner konference


Partner konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz