VII. kongres krizového řízení

SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KATASTROFÁCH

19. – 20. října 2023
Lednice u Břeclavi, hotel Galant        

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás stejně jako v loňském roce i letos pozvali k účasti na tradiční kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“, který se koná v kongresových prostorách hotelu Galant v Lednici u Břeclavi.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Humanitární pomoc v zahraničí a v ČR, Připravenost na řešení mimořádných události a krizových situací, Týmy specializovaných činností zdravotnických záchranných služeb a jejich úloha, Triage a Varia". Kongres je určen vedoucím pracovníkům krizových oddělení a útvarů měst a obcí s rozšířenou působností, krajů, složkám IZS, nemocnic ČR, zástupcům krajských hygienických stanic ČR, státních zdravotních ústavů a všem, kteří s krizovým řízením a připraveností přicházejí dnes a denně do styku.

Našim cílem je uspořádat mezioborovou akci, která přinese všem účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci při mimořádných událostech a katastrofách a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.
                            
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
 

Ing. Vojtěch Nečas, DiS.
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Fakultní nemocnice Brno

PhDr. Mgr. Vladimír Husárek, MBA
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.


Programový výbor kongresu

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

ppor. Mgr. Petr Vodička
PhDr. Mgr. Vladimír Husárek, MBA
Ing. Vojtěch Nečas, DiS.

Hlavní témata

Humanitární pomoc v zahraničí a ČR
Spolupráce složek IZS
- Reálné zásahy v roce 2022 a 2023
- Cvičení IZS a připravenost na spolupráci
- Spolupráce IZS a cílových poskytovatelů akutní lůžkové péče při řešení mimořádných událostí
Připravenost na řešení mimořádných události a krizových situací
Týmy specializovaných činností zdravotnických záchranných služeb a jejich úloha
Triage
Varia

-->

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice u Břeclavi


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)                  8. září 2023
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do     15. září 2023

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.
Audiovizuální techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrační poplatky

  do 10. října 2023  Kč 3 390,- / EUR 145,-         na místě   Kč 3 890,- / EUR 165,-  
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, oběd, vstupenky na společenský večer, kongresové materiály a DPH.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky kongresu dne 19. října 2023. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 19. října 2023 od 20.00 hod v hotelu Galant. Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant, které se nachází vedle přednáškového sálu. V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce. Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen!


Partneři

Generální partner

Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz