VI. kongres krizového řízení

SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KATASTROFÁCH

20. – 21. října 2022
Lednice u Břeclavi, hotel Galant            

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru kongresu, co nejsrdečněji pozval k účasti na tradiční kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“, který je v pořadí již šestý. Akce se tentokrát koná v městečku Lednice u Břeclavi v hotelu Galant.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Humanitární pomoc v zahraničí a v ČR, Spolupráce složek IZS při likvidaci hromadných neštěstí a dopravních nehod, Traumatologické plány krajů, okresů a nemocnic, Rizika teroristických a kyber útoků na zdravotnická zařízení a Varia".
Kongres je určen vedoucím pracovníkům krizových oddělení a útvarů měst a obcí s rozšířenou působností, krajů, složkám IZS, nemocnic ČR, zástupcům hygienických stanic ČR, státních zdravotních ústavů a všem, kteří s krizovým řízením a připraveností přicházejí dnes a denně do styku.

Našim cílem je uspořádat mezioborovou akci, která přinese všem účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci při mimořádných událostech a katastrofách a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                             Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi 

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
za programový výborProgramový výbor kongresu

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
PhDr. Mgr. Vladimír Husárek, MBA
Ing. Vojtěch Nečas, DiS.

Hlavní témata

Humanitární pomoc v zahraničí a v ČR
Příhraniční a přeshraniční pomoc
Organizace humanitární pomoci během války na Ukrajině
Zajištění a organizace zdravotnické péče občanům Ukrajiny v nemocnicích ČR
Aktivace SSHR při pomoci Ukrajině
Pomoc složek IZS Ukrajině

Spolupráce složek IZS při likvidaci hromadných neštěstí a dopravních nehod
Organizace součinnosti složek IZS na místě neštěstí
Odborná příprava složek IZS pro poskytování první pomoci
Prevence vzniku hromadných neštěstí a závažných dopravních nehod

Traumatologické plány krajů, okresů a nemocnic
Tematická cvičení traumatických plánů
Cvičení součinnosti IZS a zdravotnických zařízení při aktivaci traumatologických plánů

Rizika teroristických a kyber útoků na zdravotnická zařízení
Připravenost zdravotnických zařízení
Cvičení likvidace teroristických útoků
Spolupráce zdravotnických zařízení a IZS při likvidaci útoků

Varia
Mimořádné události 2021 a 2022 v ČR a ve světě

-->

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice u Břeclavi


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)                  9. září 2022
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do     16. září 2022

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrační poplatky

  do 11. října 2022       Kč 2 990,- / EUR 120,-                na místě        Kč 3 490,- / EUR 140,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, oběd,
vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky kongresu dne 20. října 2022.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 20. října 2022 od 20.00 hod v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant, které se nachází vedle přednáškového sálu. V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce. Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654

Ubytování


Hotel Galant je již plně obsazen!

Partneři

Partner konference

Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz