V. kongres krizového řízení

SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KATASTROFÁCH …

21. – 22. října 2021
Mikulov, hotel Galant            

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“, který se tentokrát koná v Mikulově v hotelu Galant. Kongres je pořádán pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D. a Generálního ředitelství HZS České republiky.

Hlavními tématy již pátého ročníku jsou „Činnost záchranných jednotek při řešení mimořádných událostí v ČR a ve světě, Rizika a řešení mimořádných událostí v regionech, Pandemie CoVid-19 2020 / 2021 a Varia“. Kongres je určen vedoucím pracovníkům krizových oddělení a útvarů měst a obcí s rozšířenou působností, krajů, složkám IZS, nemocnic ČR, zástupcům hygienických stanic ČR, státních zdravotních ústavů a všem, kteří s krizovým řízením a připraveností přicházejí dnes a denně do styku.

Cílem kongresu je uspořádat mezioborovou akci, která přinese všem účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci při řešení mimořádných událostí.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                             Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi 

za programový výbor

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Odborný garant kongresuTematické zaměření

Činnost záchranných jednotek při řešení mimořádných událostí v ČR a ve světě
historie a činnost USAR
spolupráce USAR a TT ČR
záchranná a humanitární mise Libanon 2020

Rizika a řešení mimořádných událostí v regionech
chemická, biologická, pyrotechnická a další rizila
prevence vzniku U
řešení MU

Pandemie CoVid-19 2020 / 2021
činnost ZZS
činnost zdravotnických zařízení v době pandemie
činnost oddělení krizové připravenosti nemocnic
příjem a léčení závažně postižených na JIP a ARO
péče o lehce postižené
testování, očkování
zapojení jednotek HZS a armády
vývoj pandemie 2020 - 2021

Varia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)                10. září 2021
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do     17. září 2021

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrační poplatky

  do 14. října 2021       Kč 2 990,- / EUR 125,-                na místě        Kč 3 490,- / EUR 146,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, oběd,
vstupenka na společenský večer,  kongresové materiály a DPH.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky kongresu dne 21. října 2021.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 21. října 2021 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant, které se nachází vedle přednáškového sálu. V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce. Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz,
mobil: +420 607 650 654


Partneři


Partner konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz