Klinika anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

I. NEKVASILŮV DEN DĚTSKÉ
INTENZIVNÍ MEDICÍNY

1. června 2024
Brno, Divadlo Husa na provázku


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozval k účasti na „I. Nekvasilův den dětské intenzivní medicíny“, který pořádá Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Akce se koná v autentickém prostředí Divadla Husa na Provázku v samotném centru Brna. Akce je pořádána pod záštitou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „ECMO, neonatologické ECMO - stav ve světě (ELSO) a v ČR, Pediatrické ECMO - ELSO, ČR, eCPR - ELSO, ČR, UPV - současný stav, "state-of-the-art", Jaké stavy patří na JIP/ARO. Odborný program akce bude sestaven z vyzvaných sdělení. Součástí odborného programu bude e-posterová sekce, do které může svojí odborností přispět každý účastník konference.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme.


                      Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Za programový výbor
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC,
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.,
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.,
MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC


Programový výbor konference

doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.,MBA, FESAIC
přednosta
Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
přednosta
Pediatrické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prim. MUDr. Petr Dominik
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.
Ústav simulační medicíny LF MU


Hlavní témata

ECMO, neonatologické ECMO - stav ve světě (ELSO) a v ČR, indikace ...
Pediatrické ECMO - ELSO, ČR, indikace ...
eCPR - ELSO, ČR, indikace ...
UPV - současný stav, "state-of-the-art"
Jaké stavy patří na JIP/ARO
Eliminační metody - neonatologické, pediatrické?

ČASOVÝ PLÁN

  1. června 2024

 

  8.00 – 9.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení

  9.15 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.15 hod

Závěr konference

  17.15 – 22.00 hod

Přátelské posezení

Všeobecné informace

Místo konání

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 294, 602 00 Brno


Registrační poplatky


do 24. května 2024

na místě

Lékař – člen ČLS JEP

Kč 1 350,-

Kč 1 650,-

Lékař – nečlen

Kč 1 550,-

Kč 1 850,-

NLZP

Kč 1 150,-

Kč 1 350,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na akci, občerstvení v průběhu

akce, oběd, vstupenka na přátelské posezení a DPH. Platba převodem je možná
do 24. května 2024.

Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.


Důležitá data

1. dubna 2024

uveřejnění II. oznámení vč. rámcového programu

2. května 2024

uveřejnění finálního programu

24. května 2024

ukončení registrace k pasivní účasti a přihlášení e-posteru


E-posterová sekce

E-poster formátu A0 (na výšku) prosíme zaslat ve formátu pdf na e-mailovou adresu
a.martinek@symma.cz nejpozději do 30. května 2024.

Oběd

Obědy jsou zajištěny všem účastníkům konference. Cena je zahrnuta v registračním poplatku..


Přátelské posezení na závěr akce

Přátelské posezení na závěr akce proběhne formou rautu v prostorách doprovodné výstavy firem. Vstupenka je zahrnuta v registračním poplatku.


Akreditace

Přátelské posezení na závěr akce proběhne formou rautu v prostorách doprovodné výstavy firem. Vstupenka je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprava k místu konání a parkování

Vzhledem k tomu, že Divadlo Husa na provázku se nachází v historickém centru města Brna, doporučujeme účastníkům, aby na místo konání přišli pěšky.


Doporučená parkoviště

Parkoviště „Grand Hotelu Brno“, Benešova 605/18, Brno
Parkovací dům DOMINI PARK“, Husova 712/14, Brno
Parkovací dům „Rozmarýn“, u. Veveří, Brno
Parking „U Janáčkova divadla“, Rooseveltova 711, Brno


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškové sálu Divadla Husa na provázku. Materiály a cenovou nabídku Vám zašle pan Aleš Martinek,
e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

 

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz