Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity    
České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation
pořádají

odbornou konferenci

„Nové výzvy v hojení ran“


a V. ročník sympozia

„Dekubity“
24. – 25. března 2022,                                       
Mikulov, hotel Galant                      

Vzhledem k tomu, že kapacita konferenčních prostor je naplněna, jsme nuceni registraci na konferenci zastavit.Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference co nejsrdečněji pozvala k účasti na odborné konferenci „Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konají v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR).

Odborný program konference je sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program zaujme, a že bude možné, abychom se společně na této odborné akci setkali.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


za programový výbor konference

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
předsedkyně programového výboru


Vědecký a programový výbor konference

Předsedkyně programového výboru

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Členové programového výboru

Mgr. Natália Antalová 

PhDr. Petra Búřilová, BBA

MUDr. Alica Hokynková, Ph.D.

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

Mgr. Lenka Krupová, Ph.D.

Mgr. Pavel Kůřil

Mgr. Andrea Menšíková

PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.


Hlavní témata

Novinky v hojení ran

Vzdělávání v hojení ran

Poznatky prezentované na evropských konferencích pro hojení ran (EWMA, EPUAP)

Klinické doporučené postupy v oblasti hojení ran

Multidisciplinární přístup k hojení ran

Patofyziologie hojení ran

Dekubitální léze – epidemiologie, nákladovost, prevence a léčba

Ulcerace dolních končetin (včetně SDN a ulcerace bérce) – epidemiologie, prevence a léčba

Průchod pacienta s chronickou (nehojicí se) ránou systémem zdravotních služeb
(aneb od praktika k hospitalizaci a zpět do přirozeného sociálního prostředí)

Časový plán KONFERENCE

  24. března 2022

 

    8.00 – 12.30 hod

Registrace účastníků

  12.00 – 13.00 hod

Oběd

  13.00 – 13.15 hod

Zahájení konference

  13.15 – 14.45 hod

Přednáškový blok I.

  14.45 – 15.15 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.15 – 16.45 hod

Přednáškový blok II.

  16.45 – 17.15 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  17.15 – 18.30 hod

Přednáškový blok III. / firemní workshopy

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  25. března 2022

 

    8.30 – 10.00 hod

Registrace účastníků

    9.30 – 10.30 hod

Přednáškový blok IV.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok V.

  12.30 – 13.00 hod

Soft lunch / výdej certifikátů

 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatek

Platba převodem    Kč 1 250,- / EUR 55,-          platba na místě Kč 1 550,- / EUR 67,-
/v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, 1 x oběd, 3 x coffee break, vstupenka na společenský večer formou rautu, 1 x soft lunch, vstupné na konferenci, konferenční materiály a DPH/.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 24. března 2022 v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili při registraci. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 24. března 2022 ve vinném sklepě hotelu Galant. Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

23. března 2022    16.00 – 18.00 hod
24. března 2022      8.00 – 13.00 hod
25. března 2022      8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.


Akreditace

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
 


Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen.

Ubytování si můžete rezervovat na www.booking.com


Partneři

Generální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018