Odborná konference

„Nové výzvy v hojení ran“


a V. ročník sympozia

„Dekubity“


Fotogalerie