Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně
Klinika dětské ORL FN Brno a LF MU v Brně

pořádá

62. OTOLOGICKÝ DEN

Motto: "Oboustranné slyšení"

7. prosince 2023, Brno, Divadlo Husa na provázku

Úvod

Vážení a milí kolegové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 62. Otologický den. Pořadatelstvím této tradiční odborné akce byla pověřena
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a Klinika dětské ORL FN Brno.

Otologický den se bude konat 7. 12. 2023 v autentickém prostředí Divadla Husa na provázku na Zelném trhu v centru Brna.

Nosnou tematickou linkou odborného programu bude „oboustranné slyšení“. Vyzvaní řečníci v tomto kontextu zdůrazní význam oboustranného slyšení a zaměří se na binaurální korekci sluchových vad sluchadly a implantabilními systémy. V dalším bloku se budou panelisté věnovat benefitům a úskalím korekce jednostranné hluchoty. Tématem odpolední části budou moderní trendy v diagnostice a léčbě akutního středoušního zánětu u dětí a variím. Vzhledem k vyhlášeným volbám do výboru společnosti na podzim tohoto roku bude součástí programu i shromáždění členů ČSORLCHHK ČLS JEP.

Věříme, že 62. ročník Otologického dne bude úspěšným pokračováním dlouhodobé tradice, že Vás odborný program zaujme a že bude vítanou příležitostí k přátelskému předvánočnímu setkání v   Brně.

Za organizátory,

Břetislav Gál   
Milan UríkGaranti odborné akce

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

Klinika dětské ORL
Fakultní nemocnice Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


Všeobecné informace

Místo konání

Divadlo Husa na provázku
Zelný trh 294, 602 00 Brno


Registrační poplatky


do 6. listopadu 2023

od 7. listopadu 2023

na místě

Lékař – člen ČLS JEP

Kč 800,- vč. DPH

Kč 1 000,- vč. DPH

Kč 1 200,- vč. DPH

Lékař – nečlen ČLS JEP

Kč 1 000,- vč. DPH

Kč 1 200,- vč. DPH

Kč 1 400,- vč. DPH

NLZP

Kč 600,- vč. DPH

Kč 800,- vč. DPH

Kč 1 000,- vč. DPH

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu
akce a DPH. Platba převodem je možná 30. listopadu 2023.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Oběd

Obědy budou zajištěny všem účastníkům konference.


Přátelské posezení na závěr akce

Přátelské posezení na závěr akce proběhne formou rautu v prostorách doprovodné výstavy.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

Doprava k místu konání a parkování

Vzhledem k tomu, že Divadlo Husa na provázku se nachází v historickém centru města Brna, doporučujeme účastníkům, aby na místo konání přišli pěšky.

Doporučená parkoviště
Parkoviště „Grand Hotelu Brno“, Benešova 605/18, Brno
Parkovací dům DOMINI PARK“, Husova 712/14, Brno
Parkovací dům „Rozmarýn“, u. Veveří, Brno
Parking „U Janáčkova divadla“, Rooseveltova 711, Brno


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškové sálu Divadla Husa na provázku.
Materiály a cenovou nabídku Vám zašle pan Aleš Martinek,
e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.


Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)              15. října 2023

Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do                    1. listopadu 2023


Pokyny k zaslání abstraktů

Všechny abstrakty musí být zaslány v českém jazyce.
Délka textu (bez názvu, autorů a afiliací) by neměla překročit 400 slov.
Žádáme o dodržení struktury abstraktu: cíle, metodika, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu – viz vzor abstraktu (zde ke stažení).
Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.

Abstrakty prosím zasílejte na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz.


Audiovizuální technika

Dataprojektor
Notebook
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením akce nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání akce v přednáškovém sále.


Prezentace

Prezentace je možné zaslat elektronicky na e-mailovou otologickyden@gmail.com dle níže uvedených instrukcí:
– do textu zprávy prosíme uvést příjmení a jméno autora
– v případě, že jsou v prezentaci videa, je nutné vypsat čísla slide např. ( 4, 25, 26, 30), kde jsou videa umístěny
– pokud má prezentace více než 10MB  je vhodné ji poslat přes www.uschovna.cz a do emailu vložit pouze odkaz na nahraný soubor v uschovna.cz
– podporované formáty prezentací ( PPT, PPTX)

Prezentaci je možné předat technické obsluze v přednáškovém sále, PPT prosíme dodat na USB Flash disku.u

Partneři


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Vystavovatel

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Garant odborné akce
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
E-mail: b.gal@fnusa.cz

Garant odborné akce
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.
E-mail: Urik.Milan@fnbrno.cz

Organizace konference, doprovodná výstava
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz