Sympozium PALACOS® 2022
Moderní technika cementování, prevence infekčních komplikací, praktické workshopy pro sálové sestry a lékaře v ortopedii

9. – 10. června 2022
Lednice u Břeclavi, Česká republika
                               

Vítejte v Heraeus PALACADEMY®

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na tradiční PALACOS® SYMPOSIUM, které se koná ve dnech 9. a 10. června 2022 v hotelu Galant v malebném městečku Lednici u Břeclavi. Vzdělávací platforma PALACADEMY® společnosti Heraeus nabízí moderní akademický tréninkový program pro operační týmy, zapojené do úspěšných řešení úrazů a kloubních náhrad.

Letošní program symposia přináší opět řadu zajímavých ortopedických témat. Pod odbornou garancí ortopedicko-traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Vám své zkušenosti předají špičkoví odborníci z celé republiky, kteří zde budou pro Vás, aby s Vámi také diskutovali Vaše osobní zkušenosti.

Součástí symposia jsou i praktické ukázky a workshopy, kdy si pod vedením zástupců Heraeus budete moci vyzkoušet přípravu unikátního kolenního spaceru a vakuové míchání kostního cementu druhé i třetí generace.
Klinicky úspěšný kostní cement PALACOS® společnosti Heraeus představuje již téměř 60 let nejvyšší kvalitu a tzv. zlatý standard v cementované endoprotetice. Věříme, že obsah programu PALACOS® SYMPOSIA přispěje k Vaší úspěšnosti v každodenní praxi.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

za tým Heraeus
Dagmar Kocourková
Country Manager CZ, SK, SEE

PROGRAM SYMPOZIA

  Čtvrtek
  9. června 2022

 

  15.00 – 18.00 hod

  Registrace a ubytování v hotelu Galant Lednice

  19.15 hod

  Přivítání účastníků

  19.30 hod

  Společná večeře

  Pátek
  10. června 2022

 

  8.30 – 10.15 hod

  Přednáškový blok I.
 
Předsedající: prof. Dr. M. Krbec, CSc.

 

  prof. Dr. M. Krbec, CSc.:
  Zahájení symposia
  – pod odbornou garancí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

  Zástupce společnosti Heraeus:
  Přivítání hostů

  prof. Dr. M. Krbec, CSc.:
  Vývoj endoprotetiky kyčelního kloubu

  Prof. Dr. M. Krbec, CSc.:
  Význam a srovnání národních registrů kloubních náhrad – kyčel a koleno

  Zástupce společnosti Heraeus:
  Kostní cement PALACOS® R+G – 50 let synonymum pro
  nejvyšší kvalitu v cementované aloplastice

  Zástupce společnosti Heraeus:
  Kostní cement COPAL® a jeho význam při snížení rizika PJI

  Dr. M. Švagr:
  Filozofie cementované TEP kyčelního kloubu na ortopedii v Klatovech

  10.15 – 10.45 hod

  Coffee break

  10.45 – 13.00 hod

  Přednáškový blok II.
 
Předsedající: prof. Dr. M. Krbec, CSc.

 

  doc. Dr. T. Tomáš, Ph.D.:
  Technika cementování

  Dr. T. Novotný, Ph.D.:
  Naše zkušenosti s polouzavřeným vakuovým mícháním Palamix
  Ortopedická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

  Dr. T. Pink, Ph.D.:
  Proplachová lavage + vakuové míchání cementu – zlatý standard?

  Dr. F. Veselý, Ph.D.:
  Spacer v endoprotetice

  Diskuze

  Workshop COPAL® KNEE MOULDS, PALAMIX® a PALACOS® R+G PRO
  Praktické ukázky pod vedením zástupců Heraeus

  13.00 – 14.00 hod

  Oběd

  14.00 – 14.15 hod

  Závěr sympozia / výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice


Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech

  9. června 2022       15.00 – 18.00 hod
10. června 2022          8.00 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Certifikáty

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdracvotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků dle §54, odst. 1, písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Certifikáty o absolvování symposia obdrží každý účastník na registraci účastníků.


Náklady související s účastí na symposiu

Ubytování vč. Účasti na sympoziu hradí pořadatel akce.


Přihláška k účasti na sympoziu


Přihláška k účasti (rtf)

Přihláška k účasti (pdf)


Uzávěrka termínu pro doručení přihlášek k účasti je 2. června 2022.

Přijetí odeslané přihlášky bude potvrzeno organizátorem symposia.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Organizace odborného programu
Heraeus CZ s.r.o., Železnobrodská 367/27, 197 00 Praha 9
Petra Nováková
Tel.: +420 221 212 660
E-mail: petra.novakova@heraeus.com