Sklíčkový seminár SD-IAP
Orgánová cytológia: State of the art 2022
9. – 10. septembra 2022
Hotel Zochova chata, Modra

Úvod

Vážené dámy a páni,

dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na tradičný Sklíčkový seminár SD-IAP, ktorý sa tentokrát koná v srdci malých Karpát v hoteli Zochova chata v Modre.
Odborný program okrem sklíčkového seminára už tradične bude obsahovať aj vyzvané prednášky, tentokrát na tému Orgánová cytológia: State of the art 2022. Súčasťou odborného programu bude posterová sekcia, do ktorej môže prispieť svojou odbornosťou každý účastník seminára. Našim cieľom je podať účastníkom seminára informácie, ktoré prispejú k širšiemu prehľadu a orientácii v danej problematike a významnou mierou prispejú k skvalitneniu profesijnej činnosti.
Sklíčkový seminár bude venovaný pamiatke prof. MUDr. O. Hesa, Ph.D.

Tešíme sa na naše stretnutie

       MUDr. Ivan Uhliarik                        MUDr. Marián Švajdler jr., Ph.D.
                Cytopathos, spol. r.o.            Cytopathos, s.r.o. a Bioptická laboratoř s.r.o.

Všeobecné informÁcIe


Miesto konania

Hotel Zochova chata****, Piesok 4015/B7, 900 01 Modra

Parkovanie

Možnosť parkovania na hotelovom parkovisku. Počet parkovacích miest je obmedzený.

Registračné poplatky

Registračný poplatok činí EUR 60,-. V registračnom poplatku je zahrnuté vstupné na seminár, občerstvenie v priebehu seminára, obed, seminárne materiály, spoločná večera a DPH.

Storno poplatky

do 22. augusta 2022 bude vrátených 100 % zo zaplatenej zálohy
od 23. augusta 2022 bude vrátených 50 % zo zaplatenej zálohy
od 2. septembra 2022 sa zaplatená záloha nevracia


Posterová sekcia

Príspevok do posterovej sekcie je možné prihlásiť do 1. septembra 2022 cez registračný formulár. Formát postera A0.


Registrácia účastníkov

Registrácia účastníkov bude prebiehať vo foyer hoteli Zochova chata v dňoch
  9. septembra 2022     10.00 – 13.00 hod
10. septembra 2022       8.00 – 10.00 hod
Registrujúci Vám radi oznámia Váš event. otázky.

Materiály

Pri registrácii obdržíte menovku, konferenčný set a program seminára.


Obed

Obedy formou menu sa vydávajú v hotelovej reštaurácii dňa 10. septembra 2022 oproti stravenkám, ktoré obdržíte pri registrácii. Záujemcov o bezmäsité jedlo žiadame, aby svoju požiadavku oznámili registrujúcim osobám.


Spoločná večera

Obedy formou menu sa vydávajú v hotelovej reštaurácii dňa 10. septembra 2022 oproti stravenkám, ktoré obdržíte pri registrácii. Záujemcov o bezmäsité jedlo žiadame, aby svoju požiadavku oznámili registrujúcim osobám.


Akreditácia

Seminár bude zaradený v centrálnej evidencii vzdelávacích akcií Slovenskej lekárskej komory a bude ohodnotený kreditmi podľa platných predpisov.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné rezervovať na tel. čísle +421 33 2633 300, e-mail: recepcia@hzch.sk

Partneri


Generálny partner

Partneri seminára

Vystavovatelia

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizácia konferencie, registrácia
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturácia, organizácia
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz