XIX. konference radiologických asistentů
15. – 16. března 2019
Lednice, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

stejně jako v loňském roce tak i letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do malebného městečka Lednice na Moravě do hotelu Galant na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, kterou pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno.
První den odborného programu bude věnován navigaci v traumatologii, druhý den volným sdělením. Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí Společnosti radiologických asistentů. Každý účastník obdrží po ukončení akce potvrzení o účasti, které bude nedílnou součástí rámce celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Časový plán

  15. března 2019

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 − 15.00 hod

Přednáškový blok I.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.30 hod

Přednáškový blok II.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  16. března 2019

 

  9.30 − 11.30 hod

Přednáškový blok III.

  11.30 – 12.30 hod

Oběd

  12.30 − 14.30 hod

Přednáškový blok IV.

  14.30 – 15.00 hod

Závěr konference a výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

 

Aktivní účast
(první autor přednášky)

nehradí registrační poplatek

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 750,-

Společenský večer

15. března 2019

Kč 150,-


V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde
Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

15. března 2019      12.00 – 14.00 hod
16. března 2019        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.

Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 15. března 2019 od 20.00 hod. v Hotelu Galant Lednice. Vstupné Kč 150,- / osoba.


Úbytování

Hotel Galant Lednice
21. dubna 657
691 44 Lednice
tel: +420 519 340 130
mobil: +420 608 968 388
lednice.galant.cz


Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.

Rezervační formulář najdete zde

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz