CEITEC – Středoevropský technologický institut, Pokročilé biomateriály,
Vysoké učení technické v Brně

MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

LABORATORNÍ A KLINICKÉ ASPEKTY REGENERATIVNÍ MEDICÍNY
8. – 9. prosince 2022                
Mikulov, hotel Galant                   

Z organizačních důvodů se bude konference konat v Mikulově v hotelu Galant!
 

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na mezioborovou konferenci „Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny“, která se koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově.

Hlavními tématy konference jsou „Pokročilé (bio/nano)materiály, 3D/4D (bio)tisk, Bioimaging/modeling, Biosenzory, Biomechanika, Biotribiologie, Pokročilé in vitro/in vivo modely, Regenerace tkání a orgánů, Klinické aplikace/aspekty regenerativní medicíny“. Odborný program konference bude sestaven pouze z vyzvaných sdělení, které svojí odborností a kvalitou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci. Součástí odborného programu bude sekce e-posterů.
Spolu s programovým výborem konference věříme, že Vás tematické zaměření zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Za programový výbor konference


doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut
Skupina pokročilé biomateriály VUT v Brně


Programový výbor konference

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně
 
doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
 
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.
 
Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni
 
Ing. Hana Studenovská, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i
 
Mgr. Michala Rampichová, Ph.D.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.


Tematické zaměření konference

Pokročilé (bio/nano)materiály
3D/4D (bio)tisk
Bioimaging/modeling
Biosenzory 
Biomechanika
Biotribiologie 
Pokročilé in vitro/in vivo modely
Regenerace tkání a orgánů 
Klinické aplikace/aspekty regenerativní medicíny


Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

Platba převodem                               Kč 2 990,- vč. DPH
Platba na místě                                  Kč 3 490,- vč. DPH
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd, občerstvení v průběhu konference, materiály, společenský večer a DPH.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti – přihlášení posteru

    21. listopadu 2022


E-posterová sekce

E-postery budou vystaveny na dotykových tabulích v přednáškových prostorách.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti. Kapacita parkovacích míst je omezena.


Registrace účastníků

8. prosince 2022       10.00 – 13.00 hod
9. prosince 2022         8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy


Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 8. prosince 2022 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 8. prosince 2022 ve vinném sklepě hotelu Galant. Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant po celou dobu konání konference v těsné blízkosti přednáškového sálu. Nabídku firemních prezentací vám zašle Aleš Martinek, mobil: +420 607 650 654, e-mail: a.martinek@symma.cz.

Partneři a vystavovatelé


Partner konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz