ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE

SEXUOLOGIE, REHABILITACE A REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
6. – 7. listopadu 2020
Hotel Galant, Lednice u Břeclavi                 

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na česko - slovenskou konferenci „Sexuologie, rehabilitace a reprodukční medicína“, která se koná v malebném městečku Lednice u Břeclavi v hotelu Galant. Konference je pořádána za odborné garance Sexuologické společnosti ČLS JEP a Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU.
  Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení od předních odborníků zabývajících se danou problematikou. Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou kuloárních diskuzí.
Odborný program konference bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vám bude možné se tohoto setkání zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


za programový výbor konference

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
prim. MUDr. Petra Sejbalová


Programový výbor

Předseda programového výboru

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

Členové programového výboru

Mgr. Olga Bušková
Sexuologická společnost ČLS JEP

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

Mgr. Leona Dunklerová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Urologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

prim. MUDr. David Rumpík, Ph.D.
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín

prim. MUDr. Petra Sejbalová
Fakultní nemocnice Brno, Sexuologické oddělení

prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
REPROMEDA s.r.o.


prim. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Královské vinohrady

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze


as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Časový plán KONFERENCE

  6. listopadu 2020

 

  13.00 – 17.00 hod

Registrace účastníků

  14.30 – 16.30 hod

Workshopy

  17.00 – 17.15 hod

Zahájení konference

  17.15 – 19.00 hod

Přednáškový blok I.

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  7. listopadu 2020

 

  9.30 − 11.00 hod

Přednáškový blok II.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break

  11.30 − 13.00 hod

Přednáškový blok III.

  13.00 – 14.00 hod

Oběd / výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 LedniceRegistrační poplatky

 

 

do 27.10.2020

na místě

Lékař, psycholog, VŠ člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 400,- / EUR 58,-

Kč 1 600,- / EUR 66,-

Lékař, psycholog, VŠ nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 600,-  / EUR 66,-

Kč 1 800,- / EUR 74,-

Zdravotní sestra, člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 200,- / EUR 50,-

Kč 1 400,- / EUR 58,-

Zdravotní sestra, nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 400,- / EUR 58,-

Kč 1 600,- / EUR 66,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference,
1 x oběd, vstupenka na společnou večeři, konferenční materiály a DPH.Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrace účastníků

6. listopadu 2020           13.00 – 17.00 hod
7. listopadu 2020             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží certifikát o účasti.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 7. listopadu 2020 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
 


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

 

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz