Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
za odborné garance
České společnosti pro míšní léze ČLS JEP


XIII. ODBORNÁ KONFERENCE A SETKÁNÍ SPINÁLNÍCH JEDNOTEK

6. – 7. června 2024
Hotel Kunětická hora, Dříteč  Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XIII. odborné konferenci a setkání spinálních jednotek, kterou pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP a Aesculap Academy. Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Kunětická hora v Dříteči.

Hlavním tématem konference je „Multioborová spolupráce, nesnáze a komplikace v péči o spinálního pacienta“. Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i přihlášených sdělení od předních odborníků zabývajících se spinální problematikou. V rámci odborného programu proběhne členská schůze České společnosti pro míšní léze ČLS JEP. 

Věříme, že Vás tematické zaměření zaujme a že i Vy přispějete svojí aktivní účastí ke kvalitnímu programu konference.

MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel
Hamzovy léčebny
pro děti a dospělé

MUDr. Pavel Remeš
primář rehabilitace IV.
Hamzovy léčebny
pro děti a dospělé

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
předseda
České společnosti
pro míšní léze ČLS JEP

Časový plán konference

    5. června 2024

 

  17.00 – 19.00 hod

Registrace účastníků

 

   6. června 2024

 

    8.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

 

   7. června 2024

 

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

  12.40 – 13.00 hod

Výdej certifikátůVšeobecné informace

Místo konání

Hotel Kunětická hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč


Registrační poplatky

 

 

do 29. května 2024

na místě

  Lékař – člen společnosti pro míšní léze  

Kč 2 850,- / EUR 117,-

Kč 3 250,- / EUR 132,-

  Lékař – nečlen  

Kč 3 150,- / EUR 129,-

Kč 3 550,- / EUR 145,-

  NLZP – člen společnosti pro míšní léze

Kč 2 450,- / EUR 100,-

Kč 2 850,- / EUR 116,-

  NLZP – nečlen

Kč 2 750,- / EUR 112,-

Kč 3 150,- / EUR 126,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční materiály a DPH.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)    15. března 2024
    Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do                 29. března 2024     
 

Audiovizuální technika

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace,
které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrace účastníků

5. června 2024    17.00 – 19.00 hod
6. června 2024      8.00 – 13.00 hod
Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 6. června 2024 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 6. června 2024 od 20.00 hod v hotelu Kunětická hora. Cena Kč 600,- / EUR 25,-.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.

V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
Certifikáty budou vydávány účastníkům konference po ukončení akce na registraci účastníků.

Ubytování

Vzhledem k omezené kapacitě ubytovacích prostor v místě konání žádáme účastníky, aby pokoje využívali po 2 osobách.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018