IV. spondyloonkologické sympozium


NÁDORY A METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

DIAGNOSTIKA, ZOBRAZOVACÍ METODY, KOMPLEXNÍ KONZERVATIVNÍ A CHIRURGICKÁ LÉČBA

7. – 9. listopadu 2021
Brno, hotel Marriott

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozval k účasti na 4. spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“, které se bude tradičně konat v Brně v konferenčních prostorách hotelu Marriott.

Akce je pořádána pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D., ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.

Odborný program sympozia je určen lékařům a zdravotníkům, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickým onemocněním páteře. Našim cílem je uspořádat multidisciplinární vědeckou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás předběžný program sympozia zaujme

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU

Masarykova onkologického ústavuProgramový výbor sympozia

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.

MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.

MUDr. Marek Slávik, Ph.D.

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM sympozia

7. listopadu 2021
Sekce I
Multidisciplinární přístup / multidisciplinární týmy

8. listopadu 2021
Sekce II
Onkologie - obecný přehled – zobrazovací metody, molekulární biologie, diagnostika a klasifikace, screening

Sekce III
Chirurgická léčba – indikace a přístupy, operační techniky, en bloc resekce, materiálové možnosti implantátů

Sekce IV
Radiační terapie - typy a indikace, pokroky v léčbě, změny v průběhu léčby

9. listopadu 2021
Sekce V
Systémová léčba a podpůrná terapie

Sekce VI
Intervenční radiologie

Sekce VII
Psychosociální terapie a rehabilitace

Sekce VIII
Národní spinální společnosti a doporučené postupy

Všeobecné informace


Místo konání

Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno


Registrační poplatky

Platba převodem    Kč 2 900,-                 Na místě    Kč 3 400,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na sympozium, občerstvení v průběhu akce, 2x oběd formou buffett, vstupenka na společnou večeři, konferenční materiály a DPH.
Platba převodem je možná do 31. října 2021.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)        31. října 2021

 Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte                          2. listopadu 2021
 

Parkování

Možnost parkování v hotelovém parkovišti nebo v okolí areálu hotelu Marriott.


Oběd

Obědy formou teplého buffet jsou zajištěny pro účastníky sympozia dne 8 a 9. listopadu 2021.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program sympozia.


Akreditace

Sympozium bude zařazeno v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnoceno kredity dle platných předpisů.
Certifikáty se budou vydávat na registraci účastníků po ukončení sympozia.

-->

Partneři


Generální partner


Hlavní partner


Partneři-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz