KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Expert Forensic Science
25. – 26. ledna 2024
Mikulov, hotel Galant                                

Úvod

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte, abych Vás jménem vědeckého výboru konference pozval k účasti na tradiční konferenci soudních znalců „Expert Forensic Science“, která se tradičně koná v konferenčních prostorách v hotelu Galant v Mikulově, a to ve dnech 25. – 26. ledna 2024.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení a bude věnován obvyklým tématům, tj. obecně znalecké činnosti (zkušenosti s aplikací nové právní úpravy) a dále pak analýze silničních nehod, oceňování movitého majetku, stavebnictví a oceňování nemovitostí. Naším cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v oboru na nejvyšší současné úrovni poznání.

Věříme, že vás tematické zaměření konference zaujme a že se budete moci této vědecké konference zúčastnit.


prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
předseda vědeckého výboru konference


Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (ÚSI VUT)

Členové

Dipl.-Ing. Jan Unarski PhD. (Polsko)

prof. Ing. Karol Balog, Ph.D. (MTF STU v Trnavě)

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (FAST VUT)

doc. Ing. Milan Nič, PhD. (STU Bratislava, SvF, ÚSZ)

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (CDV v.v.i.)

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (ÚSI VUT)

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (ÚSI VUT)


Odborné sekce a koordinátoři

Metodika znalecké činnosti, oceňování movitého majetku

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Analýza silničních nehod, strojírenství

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Stavebnictví, oceňování nemovitostí

Ing. Pavel Klika, Ph.D.

-->

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 

 

Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek člen AZO, EVU

Kč 4 390,-

Kč 4 890,-

Registrační poplatek nečlen

Kč 4 890,-

Kč 5 290,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 18. ledna 2024.


Informace pro přihlášení e-posteru

E-poster ve formátu pdf (formát A0) prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 18. ledna 2024.

Registrace účastníků

24. ledna 2024        16.00 – 18.00 hod

25. ledna 2024          8.00 – 12.00 hod

26. ledna 2024          8.30 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Oběd

Obědy formou menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 25. – 26. ledna 2024. Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 25. ledna 2024 od 20.00 hod v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz