X. Brněnský den klinické farmacie
22. února 2024
Brno

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na jubilejní „X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná a je podmíněna řádnou registrací.

Odborný program konference bude věnován ,,Farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění".

Úvodní přednáškový blok bude zaměřen na účinnost a rizika protidestičkové léčby u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem. Odpolední část programu se bude zabývat možnostmi a omezeními farmakoterapie specifických skupin pacientů jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a pacienti s chronickým renálním selháním podstupující jednu z léčebných metod náhrady funkce ledvin.

Naším cílem je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti. Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékárnické komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.


Těšíme se na Vaši účast


Za programový výbor

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

Všeobecné informace

Přístupové údaje

Přístupové údaje a odkaz na videokonferenci obdrží řádně
zaregistrovaný účastník dne 20. února 2024.

Akreditace
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékárnické komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

Certifikáty budou rozeslány účastníkům konference e-mailem.

Partneři

Generální partner


Hlavní partner


Partneři
Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00  Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz