VIII. kongres krizového řízení

SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KATASTROFÁCH

17. – 18. října 2024
Lednice u Břeclavi, hotel Galant 

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás stejně jako v loňském roce i letos pozvali k účasti na tradiční kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Galant v Lednici u Břeclavi.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Aktivní střelec, Spolupráce složek IZS, Hromadná neštěstí v krajích, Hromadná neštěstí v zahraničí a Varia“. Kongres je určen především složkám IZS, krizovému managementu nemocnic ČR a SR, měst a obcí s rozšířenou působností, krajů, zástupcům hygienických stanic ČR, státních zdravotních ústavů, akademikům a všem, kteří s krizovým řízením a připraveností přicházejí dnes a denně do styku.

Našim cílem je uspořádat mezioborovou akci, která přinese všem účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci při mimořádných událostech a katastrofách a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.
                            
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
 

Ing. Vojtěch Nečas, DiS.
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.

Bc. Roman Dvořák
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje p.o.

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Fakultní nemocnice Brno


Hlavní témata

Aktivní střelec

Střelba v Praze na FF

Integrovaný záchranný systém

Psychologická podpora

Následná opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti

Zdravotnická zařízení – krizová řízení fakultních a velkých nemocnic
- co jsme pro to udělali po střelbě ve FN Ostrava?

Veřejné budovy

Sportovní a společenské akce

Cvičení činnosti záchranných složek při napadení objektů nemocnic

Spolupráce složek IZS 

Zásahy

Společná cvičení

Vzdělávání pracovníků IZS

Hromadná neštěstí v krajích

Organizace součinnosti složek IZS

Spolupráce IZS se zdravotnickými zařízeními

Hromadná neštěstí v zahraničí

Varia

Časový plán kongresu

  17. října 2024

 

    8.00 – 14.00 hod

Registrace

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 14.30 hod

Workshopy

  14.30 – 14.45 hod

Coffee break

  14.45 – 16.15 hod

Přednáškový blok III.

  16.15 – 16.45 hod

Coffee break

  16.45 – 18.15 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  18. října 2024

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice u Břeclavi


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)                  9. září 2024
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do     16. září 2024

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.
Audiovizuální techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrační poplatky

  do 10. října 2024    Kč 3 390,- / EUR 135,-         na místě    Kč 3 890,- / EUR 156,-  
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, oběd, vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen 10 kredity za účast. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky kongresu dne 17. října 2024.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 17. října 2024 od 19.00 hod v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant, které se nachází vedle přednáškového sálu. V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce. Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

Ubytování


Hotel Galant je obsazen!


Partneři


Vystavovatel

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz