Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity    
pořádá

Odbornou konferenci

„Nové trendy v hojení ran“
13. – 15. listopadu 2024                                      
Mikulov, hotel Galant                      

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozvala k účasti na odbornou konferenci „Nové trendy v hojení ran“, která se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a Společnosti pro léčbu rány.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných přednášek. Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která významnou měrou přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti. V rámci odborného programu konference proběhne kulatý stůl k problematice dekubitů. Nedílnou součásti akce budou i workshopy.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že Vám bude možné, se této odborné akce zúčastnit..

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


za vědecký a programový výbor konference

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
předsedkyně programového výboru


Vědecký a programový výbor konference

Předsedkyně vědeckého a programového výboru

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Členové vědeckého a programového výboru

PhDr. Petra Búřilová, BBA

MUDr. Alica Hokynková, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

PhDr. Adéla Holubová, Ph.D.

Mgr. Eva Joanovič, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Členové organizačního výboru

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Mgr. Natália Antalová

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Irena Chaloupková

Gabriela Rozínková


Hlavní témata

Diferenciální diagnostika dekubitů a potřeba erudovaných odborníků

Jak posílit zdravotní a finanční gramotnost pacientů – jsou doporučení v laickém jazyce vhodnou strategií?

Národní strategie pro management dekubitů a jiných nehojících se ran

Časový plán KONFERENCE

  13. listopadu 2024

 

  14.00 – 18.00 hod

Registrace účastníků

  15.00 – 18.00 hod

Workshopy

  15.00 – 18.00 hod

„Kulatý stůl“

  14. listopadu 2024

 

    8.00 – 14.00 hod

Registrace účastníků

      8.45 – 9.00 hod

Zahájení konference

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 14.00 hod

Oběd

  14.00 – 15.30 hod

Přednáškový blok III.

  15.30 – 16.00 hod

Coffee break

  16.00 – 17.30 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  15. listopadu 2024

 

    8.30 – 10.00 hod

Registrace účastníků

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatek

Platba převodem    Kč 1 550,-        platba na místě Kč 1 950,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, 1 x oběd, coffee break, vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.


Oběd

Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference dne 14. listopadu 2024. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili při registraci. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 14. listopadu 2024 v hotelu Galant. Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

13. listopadu 2024    14.00 – 18.00 hod
 14. listopadu 2024      8.00 – 14.00 hod
  Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.


Akreditace

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
 


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz