Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
za odborné garance
České společnosti pro míšní léze ČLS JEP


XIII. ODBORNÁ KONFERENCE A SETKÁNÍ SPINÁLNÍCH JEDNOTEK

6. – 7. června 2024
Hotel Kunětická hora, Dříteč  Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XIII. odborné konferenci a setkání spinálních jednotek, kterou pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP a Aesculap Academy. Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Kunětická hora v Dříteči.

Hlavním tématem konference je „Multioborová spolupráce, nesnáze a komplikace v péči o spinálního pacienta“. Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i přihlášených sdělení od předních odborníků zabývajících se spinální problematikou. V rámci odborného programu proběhne členská schůze České společnosti pro míšní léze ČLS JEP. 

Věříme, že Vás tematické zaměření zaujme a že i Vy přispějete svojí aktivní účastí ke kvalitnímu programu konference.

MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel
Hamzovy léčebny
pro děti a dospělé

MUDr. Pavel Remeš
primář rehabilitace IV.
Hamzovy léčebny
pro děti a dospělé

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
předseda
České společnosti
pro míšní léze ČLS JEP

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Kunětická hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč


Registrační poplatky

 

 

do 29. května 2024

na místě

  Lékař – člen společnosti pro míšní léze  

Kč 2 850,- / EUR 117,-

Kč 3 250,- / EUR 132,-

  Lékař – nečlen  

Kč 3 150,- / EUR 129,-

Kč 3 550,- / EUR 145,-

  NLZP – člen společnosti pro míšní léze

Kč 2 450,- / EUR 100,-

Kč 2 850,- / EUR 116,-

  NLZP – nečlen

Kč 2 750,- / EUR 112,-

Kč 3 150,- / EUR 126,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční materiály a DPH.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)    15. března 2024
    Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do                 29. března 2024     
 

Audiovizuální technika

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace,
které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrace účastníků

5. června 2024    17.00 – 19.00 hod
6. června 2024      8.00 – 13.00 hod
Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 6. června 2024 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 6. června 2024 od 20.00 hod v hotelu Kunětická hora. Cena Kč 600,- / EUR 25,-.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.

V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
Certifikáty budou vydávány účastníkům konference po ukončení akce na registraci účastníků.

Ubytování

Vzhledem k omezené kapacitě ubytovacích prostor v místě konání žádáme účastníky, aby pokoje využívali po 2 osobách.


Partneři

Hlavní partner

Partner konference

Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz